Colección: Segunda Guerra Mundial

Período histórico que engloba la segunda guerra mundial 1939-1945.